הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018


איזו 9002 בינלאומי

סיווג ג-5 בלתי מוגבל

"קבלן מוכר" לעבודות עם גופים ממשלתיים בדרוג א' (הגבוה ביותר).

35 שנות ניסיון